STÄNG
AVBRYT
ÅNGRA
KLAR

RoadFinder

RoadFinder visar alla asfaltsvägar i Sverige med en färgklassning efter hur bra och säkra de är för cykling, uträknat från tillåten maxhastighet, trafikmängd och vägbredd.

Det finns fem nivår med olika färger. Alla färgade vägar är asfalterade. Grusvägar är alltid grå och tunna.

Nivå 1Riktigt bra väg!
Nivå 2Bra, säker och trevlig
Nivå 3Helt OK men inte perfekt
Nivå 4Olämplig men åkbar
Nivå 5Förbjuden eller farlig!

Rutt och Export

I RoadFinder finns en funktion för att beräkna en rutt i det klassade vägnätet. För att rita en rutt, tryck på RUTT i menyn. Det finns två typer av rutter:

  • En automatiskt beräknad runda med önskad längd och samma start och målpunkt. Följ instruktionerna för att välja önskad längd och startpunkt. RoadFinder söker efter lämpliga rundor. När beräkningen är klar visas den bästa rundan.
  • En rutt från en vald startpunkt till en annan vald slutpunkt (Från A till B). Följ instruktionerna för att markera en startpunkt och en eller flera punkter att passera. Avsluta genom att trycka på KLAR längst ner på skärmen.

Det går att rita flera rutter efter varandra som då visas samtidigt. För att rensa alla ritade rutter, tryck på RENSA i menyn.

För att exportera en rutt, tryck på EXPORT i menyn. Rutten exporteras som en fil i formatet .gpx som kan läsas av de flesta navigerings- och tränings-appar till mobil och dator.

En rutt beräknas genom en avvägning mellan kortast väg och bäst väg enligt klassningen. Rutten följer bara asfaltsvägar. Rutten kan följa en väg i nivå 5 (mörkröd), men bara om det är mycket kortare än alla andra alternativ.

Mer om klassningen

Klassningen är gjord automatiskt och bygger på Trafikverkets öppna data från NVDB om hastighet, trafikmängd och vägbredd. Även motorväg, motortrafikled och tättbebyggt område tas hänsyn till. Observera att kvaliteten på asfalten inte tas hänsyn till!

Matematiska funktioner används för att beräkna vilken nivå en väg har. Högre hastighet eller större trafikmängd ger sämre nivå på vägen. Dessa parametrar påverkar också klassningen mer om vägen är smal än om den är bred. En bredare väg ger oftast bättre nivå eftersom det blir mer plats för cyklister, med undantag för nivå 1 (turkos) som förutom väldigt lite trafik också är extra smal. Nivå 1 är tänkt att hitta de riktigt små och fina vägarna! Utöver det har även vanliga cykelvägar nivå 1.

RoadFinder är framförallt gjord för att visa landsvägar, utanför tätorter. Vägar inne i tätorter är svåra att klassa och stämmer inte alltid så bra.

Tänk på att uppgiften om asfalt eller grus ibland kan vara fel i NVDB. Det blir då fel i RoadFinder också. Klassningen av cykelvägar inne i tätorter (nivå 1/turkos) varierar också ganska mycket mellan olika kommuner. All data är hämtad i mars 2018. Uppenbara fel i datan (tex grus/asfalt) som är äldre än så kan gärna rapporteras till Trafikverkets avvikelserapportering.

Tänk också på att färgerna är automatiskt klassade och inte stämmer till 100%. Vad som är en bra och säker väg beror ju dessutom på vem man frågar.

Datakällor och programvaror

RoadFinder använder Leaflet som kartmotor. Platsnamn i desktop-versionen använder tillägget Google Mutant. Ruttberäkningen använder en implementation av algoritmen A* (© Brian Grinstead) och Leaflet-KNN (© 2017, Mapbox). Kartdata kommer från NVDB (CC0 1.0) och Carto.

Lämna gärna synpunkter till info@roadfinder.se

© 2016-2020 Joakim SvenskSTÄNG